ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Кръстава

Встъпителна пресконференция по Проект „Модернизация на образователната среда в Обединено училище „Васил Левски", с. Кръстава

В малка заседателна зала на Общинска администрация се проведе встъпителна пресконференция по Проект „Модернизация на образователната среда в Обединено училище „Васил Левски", с. Кръстава, община Велинград". За изпълнението на проекта е сключен договор за финансиране на инвестиция по Национален план за възстановяване и устойчивост с регистрационен номер  BG-RRP-1-007-0004 по процедура за предоставяне на средства от Механизъм за възстановяване  и устойчивост BG-RRP-1-007-0004 „Модернизация на образователна среда“. Общата стойност на проекта е 2 500 000.00 лв., като 2 086 776.86лв. е  европейско финансиране, а  413 223.14 лв. - национално.

На събитието присъстваха кметът на Община Велинград – д-р Костадин Коев, зам.- кметовете – Светла Томова и Исмаил Моллов, директорът на ОУ „Васил Левски”- с.Кръстава Муса Бирков, управителят на фирмата-изпълнител на строително-монтажните дейности „Делчев инжинеринг” ООД инж. Иван Делчев,  представител на фирмата за строителен надзор „Пловдивинвест”АД Красимир Попов,  екипът по изпълнение на проекта и др.

Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от осъществяването на проектните дейности.

Ще бъде извършен основен ремонт и реконструкция  на  образователна база на ОУ „Васил Левски" -с. Кръстава.

Изпълнението на инвестицията ще осигури подходящи условия за равен достъп до образование чрез изграждане на съвременна и благоприятна материална база, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците и децата в ОУ „Васил Левски" -с. Кръстава.

Крайният срок за реализация на проекта е до 31.05.2026г.